In Memoriam J.P.J.M. (Jos) Biemans

In Memoriam J.P.J.M. (Jos) Biemans

Op 5 januari 2020 is in Valkenswaard overleden de zeereerwaarde heer Josephus Petrus Joannes Maria (Jos) Biemans, emeritus-pastoor van de parochie H. Martinus in Dommelen en oud-deken van het dekenaat Valkenswaard. 

Pastoor Biemans werd geboren in Maarheeze op 21 november 1936 en tot priester gewijd op 27 mei 1961. 

Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Gemert (parochie H. Johannes’ Onthoofding) van 1961-1966, als secretaris van het bisdom van 1966-1970, als kapelaan te Valkenswaard (parochies H. Maria en H. Nicolaas) van 1970-1976, als pastoor te Valkenswaard (parochie H. Maria) van 1976-1988, als deken van het dekenaat Valkenswaard van 1986-1992 en vanaf 1988 als pastoor te Dommelen (parochie H. Martinus) uit welke functie hem op 31 december 2001 eervol ontslag werd verleend.  

Moge hij rusten in vrede!  

*Zijn uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 11 januari 2020 om 10.30 uur vanuit de Nicolaaskerk te Valkenswaard