In Memoriam J.M. van Sambeek

In Memoriam J.M. van Sambeek

Op 6 juli 2020 is te Eersel overleden de zeereerwaarde heer Johannes Martinus van Sambeek, emeritus-pastoor van de parochie Heilige Lucia te Steensel.

De zeereerwaarde heer Van Sambeek is geboren in Veldhoven op 18 augustus 1921 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 15 juni 1946.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Beneden-Leeuwen (parochie H. Willibrordus) van 1946 tot 1948, als godsdienstleraar aan het St Odulphuslyceum en kapelaan van de parochie H. Hart te Tilburg van 1948 tot 1957, als moderator en godsdienstleraar aan het Mgr. Zwijsencollege te Veghel van 1957 tot 1961 en als rector van het Fratershuis aan de Papenhulst en moderator en godsdienstleraar aan het St. Janslyceum te ’s-Hertogenbosch van 1961 tot 1969.
Per 1 oktober 1969 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Lucia te Steensel.
Van 1 december 1969 tot 25 mei 1983 was hij tevens deken van het dekenaat Bladel.
Per 1 oktober 1988 is aan pastoor Van Sambeek wegens emeritaat eervol ontslag verleend.

Moge hij rusten in vrede!

De uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 10 juli 2020 om 10.30 uur in de H. Willibrorduskerk te Eersel waarna hij te ruste zal worden gelegd op het parochiekerkhof aldaar.