In Memoriam J.J.E.M. de Visser ofm.cap

In Memoriam J.J.E.M. de Visser ofm.cap

Op 25 maart 2020 is te Boxtel aan de gevolgen van het coronavirus overleden de zeereerwaarde pater Johan (Hans) Joseph Emmanuel Maria de Visser ofm.cap, emeritus pastor van de Verrijzenisparochie te Boxtel.

Pastor De Visser is geboren in Rossum op 7 juli 1941 en tot priester van de Orde van de Minderbroeders Kapucijnen gewijd op 28 juni 1970.

Na zijn wijding was hij tot 1978 werkzaam als pastor in de parochie Binnenstad te Tilburg.

Per 15 maart 2006 werd hij benoemd als pastor-assistent van de Verrijzenisparochie te Boxtel uit welke functie hem per 1 januari 2015 eervol ontslag is verleend. In zijn emeritaat bleef hij tot aan zijn dood werkzaam als assistent in de per 1 januari 2015 door fusie ontstane Heilig Hartparochie te Boxtel.

Moge hij rusten in vrede!

NB: vanwege het coronavirus zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.