In Memoriam I.M.G.J. Ponsioen

In Memoriam I.M.G.J. Ponsioen

Op 23 november 2021 is te Uden overleden de zeereerwaarde heer Innocentius Maria Gerardus Josephus (Inno) Ponsioen, emeritus-pastoor van de parochie H. Petrus te Uden.

De zeereerwaarde heer Ponsioen is geboren in Nijmegen op 11 december 1936 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 27 mei 1961.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Groesbeek (parochie H.H. Cosmas en Damianus) van 1961 tot 1966, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Dionysius ’t Heike) van 1966 tot 1970 en als pastor te Tilburg (parochie Binnenstad) van 1970 tot 1983.
Per 1 augustus 1983 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Petrus te Uden uit welke functie hem per 1 september 2002 wegens emeritaat eervol ontslag is verleend.
Tevens was hij van 1987 tot 1993 deken van het Dekenaat Uden.

Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart zal vanwege de coronarestricties in besloten kring plaatsvinden.