In Memoriam G.M. Bekken

In Memoriam G.M. Bekken

Op 4 oktober 2020 is te Eindhoven overleden de eerwaarde heer Gerardus Martinus Bekken, emeritus diaken van de parochie Woensel Midden en Zuid te Eindhoven.

Diaken Bekken is geboren in Asten op 9 februari 1933 en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 26 september 1992. Na een arbeidzaam leven bij Philips was hij als diaken werkzaam in de parochies te Reusel, Hulsel, Hooge-Mierde en Lage-Mierde van 1992 tot 2000. Per 1 februari 2001 werd hij benoemd tot diaken van de parochie Woensel-Zuid te Eindhoven, welke per 1 juni 2005 fuseerde met de parochie Woensel-Midden. Per 1 maart 2008 werd hem wegens emeritaat eervol ontslag verleend. In zijn emeritaat is hij tot 2018 blijven assisteren in Eindhoven, met name in de St. Petruskerk.

Moge hij rusten in vrede!