In Memoriam F.J.M. Heijltjes

In Memoriam F.J.M. Heijltjes

Op 20 maart 2020 is ten gevolge van het coronavirus te Tilburg overleden de heer Frederikus (Frits) Johannes Maria Heijltjes, emeritus-pastoraal werker van de parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk.

Frits Heijltjes is geboren te Nijmegen op 4 augustus 1948. In het bisdom van ’s-Hertogenbosch is hij vanaf 1979 achtereenvolgens werkzaam geweest als pastoraal werker van de Vereniging Dekenaat Tilburg ten behoeve van het opbouwwerk in De Blaak en de Reeshof (tot 2000), als pastoraal werker van de parochie Emmaus te Tilburg (tot 2007) en als pastoraal werker van de parochie H. Bartholomeus en H. Theresia te Waspik welke per 1 januari 2013 is opgegaan in de parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk.

Per 4 september 2013 is aan hem wegens emeritaat eervol ontslag verleend.

Moge hij rusten in vrede!

NB: vanwege het coronavirus zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.