In Memoriam F.G.J. Weersink sss

In Memoriam F.G.J. Weersink sss

Op 17 september 2021 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater Franciscus Gerardus Johannes Weersink sss, priester van de Congregatie van het Heilig Sacrament.
Pater Weersink is geboren in Vasse (Twente) op 10 juli 1932 en tot priester van de Congregatie van het Heilig Sacrament gewijd op 3 januari 1962.
In het Bossche bisdom was hij werkzaam als kapelaan te Afferden, parochie H.H. Victor en Gezellen, van 1963 tot 1965 en als assistent te Nijmegen, parochie Allerheiligst Sacrament, van 1965 tot 1967. Per 16 september 1989 werd hij benoemd tot pastoor van de parochies H. Cornelius te Wanroij en H. Paulus te Landhorst uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 augustus 1997 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!