In Memoriam F.C.M. van Hirtum

In Memoriam F.C.M. van Hirtum

Op 22 november 2022 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde heer Franciscus Carolus Maria van Hirtum, emeritus-pastor van het Catharinaziekenhuis te Eindhoven.

De zeereerwaarde heer Van Hirtum is geboren in Valkenswaard op 8 oktober 1941 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 4 juni 1966.
Zijn eerste benoeming in het bisdom van ’s-Hertogenbosch was als kapelaan van de parochie Lambertus te Drunen van 1966 tot 1970. Vervolgens was hij werkzaam als nationaal aalmoezenier van de Fraterniteiten van Charles de Foucauld in Nederland. Per 1 juni 1986 werd hij benoemd tot pastor van het Catharinaziekenhuis te Eindhoven uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 oktober 2001 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: maandag 28 november 2022 om 11.00 in de Abdijkerk van Koningshoeven te Berkel-Enschot.