In Memoriam Cornelis Alphonsius Maria Janssen

In Memoriam Cornelis Alphonsius Maria Janssen

Op 25 januari 2020 is te Grave overleden de eerwaarde heer Cornelis Alphonsius Maria Janssen, emeritus-diaken van de parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen.

Diaken Cees Janssen is geboren te Nijmegen op 24 september 1944 en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 25 september 1998. Hij werd benoemd tot diaken van de parochie De Hoeksteen te Wijchen welke parochie in 2010 is opgegaan in de parochie De Twaalf Apostelen. In 2013 is aan hem wegens emeritaat eervol ontslag verleend.

Moge hij rusten in vrede!

N.B. Uitvaart: donderdag 30 januari 2020 om 13.00 uur in de Heilige Jozefkerk aan de Heumenseweg 32 te Alverna (Wijchen)