In Memoriam A.A. Sanders

In Memoriam A.A. Sanders

Op 11 mei 2020 is te Eindhoven aan de gevolgen van het coronavirus overleden de zeereerwaarde heer
Aloysius Antonius Sanders, emeritus-pastoor van de parochie Heilige Willibrordus te Vlierden.

De zeereerwaarde heer Sanders is geboren in Helmond op 26 februari 1929 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 4 juni 1955.

Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Helvoirt (parochie H. Nicolaas) van 1955 tot 1957, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Lidwina) van 1957 tot 1960, als kapelaan te Eindhoven (parochie H. Maria Regina) van 1960 tot 1966, als kapelaan te Tilburg (parochie HH. Antonius van Padua en Barbara) van 1966 tot 1968.

Per 26 april 1968 werd hij benoemd tot rector van het St. Josephziekenhuis, later het St. Willibrordusziekenhuis te Deurne en per 1 september 1983 tevens als pastoor van de parochie Heilige Willibrordus te Vlierden uit welke functies hem per 1 juli 1989 wegens zijn gezondheid eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Vanwege de coronacrisis zal de uitvaart in besloten kring vanuit de H. Lambertuskerk te Helmond plaatsvinden.