Impulsdag: generaties verbinden

Impulsdag: generaties verbinden

Jaarlijks organiseert Jong Bisdom Den Bosch een Impulsdag, waarbij ontmoeting, inspiratie en uitwisseling centraal staan. In het kader van het speerpunt familie- en gezinspastoraat van Mgr. de Korte organiseren we komend jaar een bredere Impulsdag voor alle betrokkenen en geïnteresseerden van en in het tiener-, jongeren-, familie- en gezinspastoraat.

Met deze dag gaan wij op een uitdagende en vernieuwende wijze een verbinding tussen generaties maken. U wordt van harte uitgenodigd!

Deze Impulsdag vindt plaats op zaterdag 8 februari 2020 van 10.00 uur (vanaf 9.30 uur inloop) tot en met (uiterlijk) 14.00 uur in het parochiecentrum van Sint-Oedenrode (Mgr. Bekkersplein 1).

“Wij zijn de kerk van vroeger,

de kerk van de toekomst,

maar bovenal de kerk van vandaag!

Willen wij de komende tien jaar de tijd nemen

om de kerk door te geven?”

Programma

9.30 uurInloop
10.00 uurTongen van vuur; getuigend spreken.
Wanneer je met je hart spreekt, dan komen we op hetzelfde niveau.
Plenair gedeelte onder leiding van diaken en gedelegeerde
Jeugd & Jongeren René Lamers.
Het filmpje ‘we hebben je hart nodig’ wordt op een vernieuwende wijze
voor het eerst getoond!
10.45 uurKorte pauze
10.55 uurLiefde is de motor of Breek de tempel af.
We gaan uiteen in workshops, waarbij u de keuze heeft uit twee mogelijkheden.
Gaat u in gesprek met elkaar over het filmpje ‘we hebben je hart nodig’
of wilt u hier juist praktisch mee aan de slag?
Dit alles op vernieuwende wijze!
12.00 uurUitwisseling onder leiding van pastoraal werkster en gedelegeerde familie- en gezinspastoraat Manon v/d Broek.
12.45 uurAfsluitend gebedsmoment en gezamenlijke lunch

De aanmelding is vanaf heden (5 februari) gesloten; wilt u toch nog komen neem dan contact op via jongeren@bisdomdenbosch.nl

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de voorbereidende werkgroep via jongeren@bisdomdenbosch.nl

Graag tot ziens op zaterdag 8 februari in Sint-Oedenrode!