Functiewijziging hulpbisschop Mutsaerts

Functiewijziging hulpbisschop Mutsaerts

Bisschop De Korte en hulpbisschop Mutsaerts hebben gezamenlijk in een brief aan het pastorale kader de volgende mededeling gedaan over de functiewijziging van Mgr. Mutsaerts.

Broeders en zusters,

Recent hebben onze hulpbisschop Mgr. Mutsaerts en ik meerdere keren intensief met elkaar gesproken. Hij heeft mij namelijk gevraagd om een deel van zijn bestuurlijke functies op diocesaan niveau te mogen neerleggen. Ik heb dat ervaren als een indringende vraag waarop ik niet gemakkelijk ja heb gezegd. In onze gesprekken werd duidelijk dat het voor de hulpbisschop beter is wanneer hij deels geen bestuurlijke verantwoordelijkheid op het niveau van het bisdom meer hoeft te dragen.

Concreet betekent dit dat de hulpbisschop geen lid meer zal zijn van de staf van het bisdom en de priesterraad. Hij heeft ook verzocht de kapittelvergaderingen niet meer te hoeven bijwonen.
In ons bisdom wordt Mgr. Mutsaerts bisschoppelijk vicaris voor zaken van beheer, hetgeen betekent dat hij de gedelegeerd voorzitter van de REA en lid van de Commissie van Beheer blijft. Mgr. Mutsaerts blijft ook actief als vormheer, waarnemend deken van Druten-Wijchen, waarnemend pastoor van de Stefanusparochie te Nijmegen. Hij zal ook pastorale en representatieve taken verrichten en de contacten met de nieuwe bewegingen blijven behartigen.

Beiden hebben wij besloten dat wij buiten deze brief niet verder willen ingaan op de aanleiding en inhoud van onze gesprekken over het verzoek van Mgr. Mutsaerts. Wij mogen elkaar persoonlijk en wij respecteren onze wederzijdse eigenheden en verschillen. Bekend mag zijn dat wij verschillen in onze kijk op de ontwikkelingen binnen de Kerk en dat wij de voorkeur geven aan andere accenten als het gaat om het bestuur van het bisdom.

Vanuit ons wederzijds respect ondertekenen wij als bisschop en hulpbisschop beiden deze brief.
Dat doen wij nadrukkelijk gezamenlijk als uiting van ons vertrouwen dat deze bestuurlijke wijziging de onderlinge verbondenheid binnen ons bisdom niet zal verstoren.

Wij vragen u voor ons en voor ons bisdom van ’s-Hertogenbosch te blijven bidden. Want voor ons beiden staat Christus centraal in ons leven en behoort de levende Heer ook in ons gehele bisdom een centrale plaats te hebben. Rondom Hem zijn wij immers samen Kerk.

+ Dr. Gerard de Korte                                              + Drs. Rob Mutsaerts

Bisschop                                                                  Hulpbisschop

Klik hier voor de brief.

foto’s: Ramon Mangold.