Familiepastoraat in actie

Familiepastoraat in actie

Woensdagavond 23 oktober vertelden Danny Hakvoort (Heilige Franciscusparochie Bommelerwaard) en Marieke Drent (Heilige Martinusparochie Cuijk) over hun ervaringen als pastorale kracht met een bijzondere zending voor familiepastoraat.

Zij presenteerden de aanwezigen hun rijk geschakeerde pastorale ervaringen met gezinnen, op een onderlegger van het verhaal van de Emmaüsgangers, gecombineerd met een hermeneutische model. De voorbeelden lieten zien hoe de missionaire parochie daadwerkelijk gestalte kan krijgen.

Het begint altijd met ‘luisteren’, om de context van plaats en tijd te begrijpen. De relatie is de basis. Verbinding met God en met elkaar (gemeenschapsopbouw) is wat gebeurt. En altijd werkt de H. Geest voor ons uit. We hoeven God niet voor te gaan, het is andersom.

Wanneer je zo werkt is het belangrijk het doel goed voor ogen te krijgen. De kerk volkrijgen is niet het doel. Eerder gaat het om mensen die (weer) verbonden raken met het geloofsgoed van de kerk en met elkaar.

Om deze stappen te doorlopen is tijd (geduld dus!) en geld nodig. Het is nodig om zichtbaar te zijn. En soms is het nodig om naar nieuwe woorden te zoeken. De woorden die we in kerkelijk verband gebruiken, zijn vaak besmet en roepen negativiteit op.

Een avond met voorbeelden uit het hart van de pastorale praktijk. Soms zagen we bekende trajecten. Soms waren er schitteringen van echt iets nieuws. Boven alles kwam naar voren dat focus op, en investeren in Familiepastoraat, absoluut serieus te nemen is als weg naar een missionaire parochie. Geïnspireerd door het heilig vuur, ook bij deze nieuwe werkers in de wijngaard van de Heer, gingen we naar huis.