Doe goed, doe recht

Doe goed, doe recht

Op 5 januari 1742 werd een Angolese voormalig tot slaaf gemaakte gedoopt in ’s-Hertogenbosch. Na zijn doop ontving hij de naam Christiaan Steinholt, een naam die verwijst naar zijn toenmalige werkgever prins van Holstein Beek. Dr. Martijn Stoutjesdijk stuitte onlangs op de bijzondere geschiedenis van deze zwarte Bosschenaar en zal deze casus als vertrekpunt gebruiken voor zijn lezing over de rol van de kerk bij het Nederlandse koloniale slavernijverleden. Mw. Muriël Wol-Fernand zal haar licht laten schijnen over de betekenis van Keti Koti. Die woorden betekenen letterlijk ketenen gebroken. Het feest wordt jaarlijks gevierd op 1 juli. Op die dag werd in 1863 de slavernij officieel afgeschaft.

Over het programma
De twee sprekers zijn uitgenodigd in het kader van de Bidweek voor de eenheid van de christenen. Jaarlijks organiseren de Rooms-katholieke en Protestantse kerken in deze week een gebedsviering en een inhoudelijk programma. De organisatie ligt bij het Bisdom ‘s-Hertogenbosch en de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. In 2023 is het thema van deze gebedsweek:  Doe goed, zoek recht. Het is een verwijzing naar de Bijbeltekst Jesaja 1:17. Leden van kerken in Minnesota, V.S. kozen dit vers, omdat ze het bestrijden van het onrecht, dat zich uit in racisme en onderdrukking, willen thematiseren. De gebedsweek krijgt hiermee ook een voorbereidend karakter op het herdenkingsjaar Slavernijverleden dat in 2023 begint.

Over de sprekers
Mw. Muriël Wol-Fernand was werkzaam in het onderwijs. Zij is gemeentelid van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch en van de Evangelische Broedergemeente.
Dr. Martijn Stoutjesdijk is onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Hij doet onderzoek naar de theologische en bijbelse argumenten die in het Nederlands koloniaal rijk gebruikt werden om slavernij te legitimeren of te bekritiseren.

Over de invulling
Het programma vindt plaats op maandagavond 16 januari 2023. Er zijn verschillende onderdelen waar elke geïnteresseerde gratis aan kan deelnemen.
Het programma begint met een oecumenische vesper in de Sint Jan (Torenstraat 16,‘s-Hertogenbosch). Aanvang van de vesper is om 19.00 uur.
Het inhoudelijke programma vindt plaats in de Grote Kerk (Kerkstraat 20, ‘s-Hertogenbosch). Dit deel van het programma begint om 20:00 uur. Als eerste zullen dr. Martijn Stoutjesdijk en mw. Muriël Wol-Fernand spreken. Daarna vindt een rondetafelgesprek plaats met genodigden. Zij vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke groepen en zijn hoofdzakelijk mensen van kleur.
Na een korte pauze is er gelegenheid voor aanwezigen om vragen te stellen aan de sprekers. In gezamenlijkheid willen we bouwen aan een klimaat van erkenning, waardering en perspectief als het gaat om gezamenlijkheid als het gaat om kerk-zijn en omgang met ons verleden.

Mocht u de avond willen bezoeken, dan kunt u zich aanmelden via mail: ericascheenstra@gmail.com