Digitale lezing over 7 lessen van Corona door bisschop De Korte

Digitale lezing over 7 lessen van Corona door bisschop De Korte

De afgelopen jaren zijn er verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
Bijeenkomsten die gestart werden met een inspirerende lezing gevolgd door verschillende workshops.
Een avond om elkaar te ontmoeten, bij te praten en nieuwe inzichten op te doen.
Helaas kan ook dit jaar door de coronamaatregelen de netwerkbijeenkomst niet doorgaan.

Om de onderlinge verbinding met elkaar toch te versterken en elkaar te ontmoeten en inspireren wordt er een alternatief voor de netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Bisschop De Korte zal op donderdag 15 april 19.30 uur aftrappen met een online lezing met als titel ‘7 lessen van corona’.

Voor deze digitale lezing kunt u zich (t/m woensdag 14 april) aanmelden via: aanmelding@bisdomdenbosch.nl
onder vermelding van: lezing bisschop De Korte.

Donderdagochtend 15 april ontvangen de personen die zich aangemeld hebben, de link die toegang geeft tot de lezing.

In de weken daaropvolgend worden er voor kerkbestuursleden en de leden van de pastorale teams online workshops aangeboden.