Dag van het Jodendom

Dag van het Jodendom

Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andere Europese landen, in januari de Dag van het Jodendom gehouden.
In 2020 is het thema: Bevrijding & vrijheid.
Met de keuze voor het thema haken de bisschoppen aan bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd werd van de tirannie van onderdrukking en racisme door de nazi’s. We vieren De Bevrijding en zijn ons bewust van onze verworven vrijheid.

Het Bijbelboek Exodus vertelt over de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij van het machtige Egypte. Dit verhaal van de uittocht is door de eeuwen heen doorverteld, gevierd en gezongen. Voor Joden en christenen is het uittochtverhaal hét verhaal bij uitstek over bevrijding. Nog steeds putten mensen hieruit troost, kracht en inspiratie uit om zich in situaties van pijn, lijden en onderdrukking staande te houden en zich niet neer te leggen bij onrecht.

Om in geloofsgemeenschappen verder over het thema na te denken en waar mogelijk in dialoog te treden, is er werkmateriaal verzameld.
Dit is te vinden op de website: www.dagvanhetjodendom.nl

De commissie die de Dag van het Jodendom voor bisdom Den Bosch voorbereidt, heeft gekozen om bijeen te komen rond de psalmen, die zowel in de joodse als christelijke traditie goed gekend zijn, en te horen hoe daarin het thema van bevrijding en vrijheid doorklinkt.

Datum en plaats:
Zondagmiddag 19 januari 2020, van 14.00 tot 17.00 uur,  Sint Janscentrum, Papenhulst 4 in ’s-Hertogenbosch – lezingenmiddag waarbij verteld, geluisterd en gezongen zal worden.

Programma:
    14.00 uur
Welkom; korte inleiding op en samen zingen van een lied
    14.15 uur
Referaat door rabbijn Hetty Groeneveld (geestelijk verzorger voor het ministerie van justitie).
Psalmen – liederen over pijn en verdriet, vreugde en hoop – belicht vanuit de joodse traditie
    15.00 uur
Intermezzo
    15.15 uur
Co-referaat door de heer Gerard Swuste (theoloog, werkzaam geweest bij KRO/RKK, actief in de Amsterdamse Dominicus-kerk, schrijver van ‘Altijd hetzelfde lied – 150 psalmen bewerkt en toegelicht’, 2015).
Psalmen – liederen over pijn en verdriet, vreugde en hoop– belicht vanuit de christelijke traditie.
    16.00 uur
Gesprek, uitwisseling, aansluitend ontmoeting onder het genot van een drankje tot 17.00 uur.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 15 januari via mail:  aanmelding@bisdomdenbosch.nl onder vermelding van Dag van het Jodendom.