Chrismamis vanuit de kathedraal

Chrismamis vanuit de kathedraal

De Chrismamis wordt dit jaar op Witte Donderdag om 10.00 uur door bisschop De Korte worden gevierd – in een besloten viering – in concelebratie met hulpbisschop Mutsaerts, vicaris-generaal Lamers en plebaan Blom.

Plebaan Vincent Blom geeft een inleiding op de viering van de Chrismamis (op de ochtend van Witte Donderdag), waarin de olie voor de zieken en geloofsleerlingen wordt gezegend en de olie voor het Chrisma wordt gewijd.:

De bisschop vraagt in het bijzonder aan de priesters om dit uur met hem in gebed verenigd te zijn voor alle intenties van ons bisdom en als teken van verbondenheid. Deze verbondenheid tussen bisschop en met name de priesters is zo eigen aan de Chrismamis.

Hier kunt u op YouTube de vieringen vanuit de Sint-Janskathedraal volgen. Ongeveer een kwartier voor tijd vindt u hier de stream naar de live uitzending.

Om de viering terug te kijken zie hieronder:

Samenvatting van de homilie van bisschop De Korte gehouden tijdens de Chrismamis.