Bisdompenning voor abt Bernardus Peeters

Bisdompenning voor abt Bernardus Peeters

Tijdens de Algemene Vergadering van de Konferentie Nederlandse Religieuzen ontving voormalig voorzitter Dom Bernardus Peeters de H. Johannes-Evangelistpenning van het bisdom ‘s-Hertogenbosch uit handen van Mgr. De Korte. Abt Bernardus was voorzitter van de KNR totdat hij in 2022 tot generaal abt van de trappisten werd gekozen en naar Rome vertrok. Tijdens deze Algemene Vergadering nam hij officieel afscheid van de leden van de KNR.

Hij ontving de penning vanwege zijn grote inzet voor de religieuzen in het bisdom en in Nederland. Bisschop de Korte dankte hem voor al zijn inzet en de wijze waarop hij zorgde voor verbinding. Onder zijn voorzitterschap zijn de banden tussen het bisdom en de abdij en tussen de bisschoppen en de religieuzen verder verbeterd.

De H. Johannes-Evangelistpenning
De H. Johannes-Evangelistpenning is bestemd om diegenen te onderscheiden die zich op bijzondere
wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kerk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Dit kan zijn
op parochieel, dekenaal of diocesaan niveau. De bronzen H. Johannes-Evangelistpenning draagt aan
de ene zijde de beeltenis en de naam van H. Johannes Evangelist en aan de andere zijde het wapen
en de naam van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. De penning wordt geleverd tezamen met een
oorkonde en draagspeld waarop eveneens het wapen van het bisdom prijkt.