Bidden voor vrede in Oekraïne

Bidden voor vrede in Oekraïne

Vandaag, vrijdag 17 maart, wordt in alle Nederlandse bisdommen de H. Mis opgedragen en gebeden voor vrede in Oekraïne. Er wordt ook gebeden voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld en om kracht en troost voor nabestaanden.

Europese Bisschoppenconferenties
De Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) organiseert in de Veertigdagentijd een eucharistische gebedsestafette onder haar 39 leden. De estafette is gestart op 22 februari in Albanië en op vrijdag 17 maart wordt er bijzonder bij stil gestaan in Nederland.  De aangesloten bisschoppenconferenties zijn gevraagd om minstens op één plek te bidden en de Heilige Mis op te dragen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor de vrede in dit land. 

Bisdom ‘s-Hertogenbosch
Op verschillende plaatsen in het bisdom wordt vandaag extra gebeden voor vrede in Oekraïne. Bisschop Gerard de Korte vierde om 08.30 de eucharistie in de Bossche Sint-Janskathedraal, waarna er gelegenheid was tot aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. De viering is hier terug te kijken:

Eerder in de ochtend sprak Mgr. De Korte in het NOS radio 1 journaal over deze gebedsestafette. “In de heel de wereld bidden Christenen dat de vrede mag aanbreken, dat er een wapenstilstand mag komen en dat men gaat werken aan een rechtvaardige vrede”, aldus de bisschop. Het is de combinatie van bidden en handelen om bij te dragen aan de vrede in de Oekraïne en zorg te dragen voor hen die gekweld worden door dit oorlogsgeweld. Mgr. De Korte: “Als je gelovig bent, hoop je dat God op een bepaald moment het gebed zal verhoren. En tegelijkertijd is het gebed ook een uitnodiging om mensen te helpen. Ook in Nederland worden in christelijke kringen vluchtelingen opgevangen.” Ook in het bisdom ‘s-Hertogenbosch zijn er verschillende plekken waar Oekraïners worden opgevangen. “Iemand die gelooft, bidt tot God en tegelijk wil die ook instrument zijn voor het goede” ~ Mgr. De Korte.

Gebed voor vrede in alle Nederlandse bisdommen
Het gebed en opdragen van de mis op vrijdag 17 maart vindt plaats op de volgende tijden en plaatsen:

  • In de Eendrachtskapel (HH Laurentius en Ignatius), aan de Eendrachtsstraat 95 te Rotterdam begint om 12.00 uur de aanbidding van het Heilig Sacrament en om 12.45 uur de eucharistie met bisschop Van den Hende.
  • Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, celebreert de mis in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen om 12.30 uur.
  • Om 19.00 uur vindt in de St. Catharinakathedraal van het aartsbisdom te Utrecht vanaf 19. 00 uur aanbidding en een eucharistieviering plaats.
  • In bisdom Breda wordt de gebedsestafette gecombineerd met “24 uur voor de Heer”, dat al gepland stond voor 17 maart. De heilige mis wordt gevierd in de kathedraal en is te volgen via livestream.
  • In bisdom Haarlem-Amsterdam wordt gevierd in het Diocesaan Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Het is voor de pelgrims mogelijk een hele pelgrimage dag te doen om te bidden voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor de vrede. (In het Heiligdom wordt een grote groep Oekraïense vluchtelingen opgevangen).
  • In bisdom Roermond wordt in alle dekenale kerken de eucharistie opgedragen voor de vrede en ook voor de slachtoffers van de aardbevingen.
  • Om 09.00 uur viert mgr. de Jong als bisschop van de krijgsmacht de mis in de Munsterkerk in Roermond voor de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne en de vrede in dit land. Meer informatie, ook over de impact van de oorlog op Nederlandse militairen, is te vinden op de site van het Militair Ordinariaat.