6e Werelddag van de armen – 13 november

6e Werelddag van de armen – 13 november

Van 3-11 november stonden we in het bisdom van ’s-Hertogenbosch met een Noveen stil bij klimaat en armoede. Zo zijn we met de Noveen op weg gegaan naar de Werelddag van de Armen op 13 november. Reflecterend en biddend denken we na over hoe we kunnen zorgen voor elkaar en voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Wanneer we samen bijdragen aan een betere en gezondere wereld voor de huidige en toekomstige generaties, dan kunnen we verschil maken! En we staan niet alleen: met de Noveen zijn we onderdeel van de wereldwijde driejarige campagne ‘Together We’. Zo zijn we samen op zoek naar nieuwe vormen van solidariteit als antwoord op de crises waarmee de wereld momenteel geconfronteerd wordt.

Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap bij de 6e Werelddag van de Armen: “Solidariteit is in feite juist dit: het weinige dat wij hebben, delen met hen die niets hebben, opdat niemand lijdt. Hoe meer het gevoel voor gemeenschap en broederschap als levensstijl groeit, des te meer ontwikkelt zich de solidariteit.”

Die gemeenschap en die broeder-/zusterschap vieren we tijdens de Werelddag van de Armen in de kerken en parochies. Wij hebben onze parochies opgeroepen deze zondag te vieren in de parochie en hiervoor mensen uit te nodigen, die niet zo vaak uitnodigingen voor feestjes ontvangen. Maar uiteraard is iedereen welkom! Kom je zondag 13 november naar de kerk? Kijk dan welke parochie bij jou in de buurt is: www.zoekparochie.nl.

De boodschap van paus Franciscus bij de zesde Werelddag van de Armen.

Teruglezen, terugkijken:
Noveen 2022 – negen dagen stilstaan bij klimaat en armoede (met kindernoveen!).

Agenda:
18 november: Van klimaatdepressie naar duurzame hoop (Laudato Si’ evenement 2022).
Vervolg van de campagne ‘Together We’ in 2023-2024.