Wijziging sabbatregeling

Wijziging sabbatregeling

Onlangs is de regeling voor de sabbat aangepast. De belangrijkste wijziging is de duur van de sabbatperiode. Deze was drie maanden en is nu één maand.

Op jaarbasis maakt een beperkt aantal pastorale beroepskrachten gebruik van de sabbatregeling. De hoop is dat de periode van een maand het aantrekkelijker maakt een sabbat te organiseren. Want het is makkelijker een maand vrij te plannen omwille van de sabbat, dan om voor een tijdsduur van drie maanden o.a. vervangers te vinden.

De sabbat is geen vakantie, geen studieverlof of een recht na een extra drukke periode, maar een moment van bezinning: Hoe sta ik in het pastoraat en hoe kijk ik aan tegen de toekomst?

U kun hier de nieuwe sabbatregeling inzien.