Sacrament van het Vormsel

Sacrament van het Vormsel

Het H. Vormsel: de paasgave van de Heer, zijn Geest.

Leven volgens het evangelie is niet bepaald gemakkelijk. De menselijk geest is weliswaar gewillig, maar het vlees blijft zwak. Daarom heeft Christus als zijn paasgave aan de Kerk en aan alle afzonderlijke gelovigen de heilige Geest beloofd en gegeven, waardoor zij kunnen leven als kinderen van God en bijeengehouden worden door dezelfde Geest om in liefde voor God en de naasten te leven.

Op de weg naar christelijke volwassenheid ontvangt men, door handoplegging en zalving, Gods Heilige Geest. Je wordt volwaardig lid van de Kerk en krijgt de opdracht het Evangelie uit te dragen. De gaven van de Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid, ontzag voor God.

Zending
Het H. Vormsel is de zending van de heilige Geest, in de dubbele betekenis van het woord zending. Wij ontvangen met het sacrament de gave van Gods Geest die over ons gezonden wordt, maar deze zending betekent dat wij zelf gezonden zijn om het heil in de wereld uit te dragen.

In de zalving krijgt de vormeling de kracht èn de soepelheid om de zending ook inderdaad te volbrengen, opdat zij die gezonden zijn, gezond zijn. Maar de zalving is ook een zegel, want zoals het doopsel de mens aan Gods geheime naam verbindt, zo bezegelt het Vormsel dat wij bij God behoren door in de zalving op Christus te gelijken. Christus bekent immers ‘de Gezalfde’. Evenals Christus bij zijn zending gezonden werd, zo ontvangt de gevormde met het zegel de zending van Gods Geest. Aldus worden alle gedoopten door de Geest gevormd tot het Messiaanse volk, dit is: de christelijke Kerk.

Downloads

Teksten van de liturgie van het H. Vormsel

Lezingen in de Eucharistieviering met toediening van het H. Vormsel 

Antwoordpsalmen voor Vormselvieringen

Vormselliederen en begeleidingspartij

Aanvraagformulier vormsel van volwassene