LERAREN GEZOCHT

LERAREN GEZOCHT

Het vak levensbeschouwing is een van de vakken dat een tekort heeft aan leraren. Ben je bevoegd voor een ander vak én heb je affiniteit met het vak levensbeschouwing? Dan hebben de leerlingen jou nodig!

Bisschop Gerard De Korte heeft al dikwijls de gedoopten van zijn bisdom uitgenodigd om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun steentje bij te dragen aan de opbouw van de katholieke geloofsgemeenschap. Welk steentje? Dat vult hij niet voor hen in, maar: als je katholiek bent en je les geeft op een middelbare school dan moge duidelijk zijn waarop hij hoopt en dat hij op jou rekent. Je bent als leraar geroepen om Gods liefde te brengen in het onderwijs, op de scholen, bij leerlingen opdat het hun harten kan vullen. En ben je zelf geen leraar, maar heb je een familielid of ken je iemand in je vriendenkring of in de parochie die leraar is, spreek met die persoon over het nieuwe scholingsaanbod. Vraag of hij / zij dit steentje wil bijdragen aan het katholiek onderwijs, aan de opbouw van onze Kerk, maar vooral toch aan het geluk van de leerlingen.

Meer informatie…