Hoogfeest van Sint-Jozef

Hoogfeest van Sint-Jozef

Op 19 maart viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Jozef. In het door paus Franciscus uitgeroepen Jozefjaar is er uiteraard extra aandacht voor de bruidegom van de heilige maagd Maria. Klik hier voor meer achtergrond / liturgische catechese over het hoogfeest van St. Jozef (19 maart)

Op 8 december 2020 riep paus Franciscus 2021 uit tot het jaar van Sint-Jozef: die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Bij die gelegenheid werd ook de apostolische brief Patris corde gepubliceerd, Met het hart van een vader, die in de Nederlandse vertaling beschikbaar is. Paus Franciscus wijst erop dat iedereen in de heilige Jozef de man kan vinden die onopgemerkt blijft, de man van de dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid, een bemiddelaar, een steun en een gids in moeilijke momenten. ‘De heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die schijnbaar verborgen zijn of op de achtergrond staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. Aan hen allen een woord van erkenning en dankbaarheid,’ aldus de paus.

Op 19 maart 2021 start ook het Jaar van de Familie. Start van het Jaar van de Familie in Rome.

Eucharistieviering

Bisschop De Korte op dit hoogfeest in zijn homilie: “Na Maria is Jozef de mens die meest nabij staat bij de menswording van God in Jezus Christus. Als beschermer van Maria en het Jezuskind. In de Schrift lezen we over Jozef maar heel weinig gegevens. Nergens zelfs een woord van hem. Alleen dat hij een rechtschapen, rechtvaardig mens is. Een zorgzaam mens. Een stille getuige. Misschien hebben we daar als Kerk ook wel de meeste behoefte aan. Het is niet voor niets dat de paus juist Jozef naar voren heeft geschoven. Ook in het Jaar van het Gezin wat we vandaag beginnen.”

“De wereld heeft behoefte aan mensen als Jozef. Rechtschapen zorgzame mensen. Jozef als beschermheilige van de vluchtelingen. Zoals Jozef zelf eens vluchtend was naar Egypte, zo mag hij vandaag de beschermer zijn van 80 miljoen vluchtelingen op deze wereld. Jozef als de beschermheilige van onze gezinnen en families. Hoezeer hebben wij behoefte aan stabiele huwelijken opdat kinderen gezond en evenwichtig kunnen uitgroeien tot volwassen mannen en vrouwen”, aldus de bisschop.

Bekijk hieronder de hele homilie van bisschop De Korte op het hoogfeest van Sint-Jozef:

Gebedsprentjes

De afgelopen week zijn gebedsprentjes van de heilige Jozef verzonden aan de parochies. Op die prentjes het Jozefbeeld met het Kind Jezus uit de Sint-Janskathedraal. Op het prentje staat ook een nieuwe gebed, waarin de voorspraak van de heilige Jozef wordt aangeroepen.

Het gebedsprentje van Sint-Jozef is hier te downloaden.

Hymne

Vanwege het Jozefjaar heeft de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius (KISG) van het bisdom van ’s-Hertogenbosch aan de heer Hans Leenders de opdracht gegeven een hymne te componeren voor de H. Jozef. De compositie is gratis aangeboden en verzonden aan alle koren, organisten en dirigenten van de parochies. De compositie is hier te downloaden.

Noveen

Plebaan Vincent Blom kwam met idee om negen dagen achtereen te bidden tot Sint-Jozef omdat de kathedrale basiliek Sint Jan een eigen Jozefkapel heeft, zoals veel kerken en kloosters in Brabant en ook daarbuiten verbonden zijn met Sint Jozef. Uitgeverij Adveniat heeft daarom het initiatief genomen om een noveenboekje samen te stellen met meditaties, gebeden en verhalen rond Sint Jozef voor elke dag. Het boekje begint met een inleiding door Vincent Blom, meditaties van Vincent de Haas (KBS) en verschillende gebeden waaronder die van paus Franciscus die in dit speciale Jozefjaar de heilige Jozef als een teken van hoop ziet midden in de coronacrisis. De paus refereert dan aan waarden als vaderlijke liefde, trouw, moed, geduld, luisteren, rechtschapenheid, stille dienstbaarheid en aanvaarding. Elke dag heeft in het gebedenboek zo’n thema van de paus meegekregen. De gebeden helpen om ons negen dagen lang te bidden tot de heilige Jozef. Dat kan thuis en in de kerk, in het Jozefjaar en ook als het feest voorbij is en de nood in het leven vraagt om een houding van gebed.