Corona-dossier

Corona-dossier

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Aswoensdag
Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

Overzicht laatste berichten

Mededeling Rooms-Katholieke Kerk over coronamaatregelen – (17 juni 2022)

Intrekking decreten 13 maart 2020 en 26 mei 2020 
Vepelingen in de R.-K. Kerk – (23 februari 2022)
R.-K. Kerk kondigt versoepeling coronamaatregelen aan – (16 februari 2022)
R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen – (26 januari 2022)
Nu geen wijzigingen coronamaatregelen Rooms-Katholieke Kerk – (18 januari 2021)
Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december – (19 december 2021)
Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis – (1 december 2021)
Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen en bereiden zich voor op aanscherping – (5 november 2021)
Bisschoppen in overleg over versoepeling coronamaatregelen R.-K. Kerk – (16 september 2021)
Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk – (24 juni 2021)
Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk – (2 juni 2021)

Handreikingen voor Bisdom van ‘s-Hertogenbosch
· Protocol
Basis gebruiksplan kerkgebouw
Decreet zondagsplicht en trineren 26 mei 2020
· Uitvaarten
Gebedsdienst thuis voor degenen die niet in staat zijn de begrafenis bij te wonen.
· Oecumene
Oecumenisch verbonden tijdens coronacrisis.

Gebeden
De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.
· Gebed van de bisschoppen.
· Download de gebedskaart over de geestelijke communie.
· Noveengebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

Vieringen
· Online uitzendingen van vieringen in het bisdom 
· Hier kunt u op YouTube de vieringen vanuit de Sint-Janskathedraal volgen.
· KRO-NCRV zendt op zondag de Eucharistieviering uit op televisie, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Of kijk hier terug.
· Radio Maria zendt iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Woorden ter Bemoediging
Bisschop Gerard de Korte schreef enkele woorden ter bemoediging:

Acties en speciale gebedsmomenten
· Steek een kaarsje op bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

Voor vragen over het bovenstaande mail naar: communicatie@bisdomdenbosch.nl óf bel naar: 073 523 2058