Corona-dossier: maatregelen, gebeden, vieringen, bemoediging en acties.

Corona-dossier: maatregelen, gebeden, vieringen, bemoediging en acties.

Op deze pagina treft u de laatste stand van zaken tijdens de coronacrisis.

Maatregelen van Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig  te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Vragen en antwoorden bij protocol kerkelijk leven op anderhalvemeter

Er zijn vragen verzameld via de bisdommen en het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en in een vraag- en antwoordlijst bij elkaar gezet. Al eerder lieten de bisschoppen weten dat ze dankbaar zijn dat in parochies en instellingen met de inspiratie van de Heilige Geest de nodige stappen worden gezet om binnenkort weer veilig en waardig te kunnen vieren. Het vraagt veel van de parochies, maar met een gezamenlijk inspanning is er vanaf 1 juni weer ruimte om dat samen te doen.

De vraag- en antwoordlijst kan hieronder worden gedownload.

Downloads:

2020-05-29 VRAGEN EN ANTWOORDEN BIJ PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVEMETER

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen:

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN

English

FACTSHEET CHURCH LIFE ON ONE AND A HALF METER – English

PROTOCOL CHURCH LIFE FAITHFUL – English

Polskie

WYTYCZNE DOTYCZACE WIERNYCH – Polskie

Español

HOJA INFORMATIVA VIDA DE LA IGLESIA – Español

PROTOCOLO FIEL – Español

Tot slot: Er volgt z.s.m. een aanbod vanuit het bisdom om de parochies te helpen bij de aanmeldingen van de kerkgangers.

Voor vragen over het bovenstaande mail naar: communicatie@bisdomdenbosch.nl óf bel naar: 073 523 2058

Handreikingen voor Bisdom van ‘s-Hertogenbosch

· Protocol
Basis gebruiksplan kerkgebouw

· Uitvaarten
Gebedsdienst thuis voor degenen die niet in staat zijn de begrafenis bij te wonen.

· Oecumene
Oecumenisch verbonden tijdens coronacrisis.

Gebeden

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

· Gebed van de bisschoppen

· Download de gebedskaart over de geestelijke communie.

· Noveengebed tot de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

Vieringen

· Online uitzendingen van vieringen in het bisdom 

· Hier kunt u op YouTube de vieringen vanuit de Sint-Janskathedraal volgen.

· KRO-NCRV zendt op zondag de Eucharistieviering uit op televisie, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Of kijk hier terug.

· Radio Maria zendt iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Bemoediging

Bisschop Gerard de Korte schreef enkele woorden ter bemoediging:

Acties en speciale gebedsmomenten

· Steek een kaarjes op bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

Voor vragen over het bovenstaande

mail naar: communicatie@bisdomdenbosch.nl

óf bel naar: 073 523 2058