Maatregelen RK-Kerk om coronavirus

Maatregelen RK-Kerk om coronavirus

De Nederlandse bisschoppen hebben maatregelen afgekondigd ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn met ingang van de zondagsviering van 1 maart van kracht in de Nederlandse Kerkprovincie.

Gisteren werd het coronavirus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
– Regelmatig handen wassen
– In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
– Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:
– tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
– De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
– De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
– Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
– Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Meer informatie over de in andere landen getroffen maatregelen is te vinden op rkliturgie.nl.

2 comments on “Maatregelen RK-Kerk om coronavirus

Comments are closed.