Studie in ons bisdom

Studie in ons bisdom

Rector Norbert Swagemakers bij de hoofdingang van het Sint-Janscentrum

Hoe willen we vandaag Kerk zijn?
Kunnen we mensen vormen om verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeenschap?
Wat willen we mensen meegeven om als priester, diaken of catechist aan het werk te kunnen?
Lukt het ons om ze zó te vormen en op te leiden dat ze gelukkig worden in de parochie en de parochie met hen?

Dit zijn vragen die de staf van het Sint-Janscentrum bezighouden. Een aanzet tot antwoord vinden we in Handelingen van de apostelen.

Een bovenzaal met open deuren
De christengemeenschap van Jeruzalem wordt in het boek Handelingen voorgesteld als een gemeenschap die één is van hart en één van ziel. Daarmee wordt iets gezegd over de binnenkant van de christelijke gemeenschap, ‘de bovenzaal’. Terzelfdertijd is de christelijke gemeenschap ook naar buiten gericht: zij staat in dienst van de komst van het Rijk Gods in deze wereld. Daartoe brengt zij het getuigenis van het evangelie voor allen die het willen horen en werkt zij mee aan de opbouw van een menselijke gemeenschap. De zorg om het evangelie en die dienst aan de wereld vormen ‘de grote deuren’ die van de bovenzaal naar de samenleving en de wereld leiden.

Dubbele dynamiek
Dit basisschema van ‘bovenzaal met open deuren’ maakt duidelijk dat een christengemeenschap te maken heeft met een dubbele dynamiek. In de bovenzaal laat de gemeenschap zich vormen door het Woord en spreekt zij over de vragen van het leven en de tekenen des tijds. Hier bidt zij en viert zij de Eucharistie. Hier ontmoeten de gelovigen elkaar en ondersteunen zij elkaar in vriendschap en solidariteit. Vanuit de bovenzaal leiden tegelijkertijd grote deuren naar buiten. Daar zijn christenen in contact en in gesprek met mensen op zoek naar een zin voor hun leven, met zieken en armen, met een wereld die nood hebben aan een nieuwe adem en een nieuwe liefde.

Blauwdruk
Met deze dubbele dynamiek is een soort blauwdruk gegeven voor het leven van een parochie. Het reikt ons ook een beeld aan om naar de opleidingen van het Sint-Janscentrum te kijken. Er zijn studenten die worden opgeleid om allereerst zorg te hebben voor ‘de bovenzaal’, het onderlinge leven van de christelijke gemeenschap (de priesteropleiding). Terwijl andere studenten zich voorbereiden om bovenal ‘naar buiten’ te gaan, om zorg te hebben voor de deur van de diaconie (eerste aandachtspunt van de diakenopleiding) en voor de deur van de evangelisatie (eerste aandachtspunt van de catechistenopleiding).

Het boek Handelingen van de apostelen geeft geen uitgewerkte antwoorden op de gestelde vragen, maar wel inspiratie en stof om verder over na te denken…zowel voor de parochie als voor het Sint-Janscentrum.

Centrale hal van het Sint-Janscentrum