Mgr. De Korte naar Stille Omgang door Mirakelstad Amsterdam

Mgr. De Korte naar Stille Omgang door Mirakelstad Amsterdam

Jaarlijks trekken duizenden mensen vanuit heel Nederland naar de hoofdstad, om de Stille Omgang te volgen, ter herinnering aan het Mirakel van 1345. Zo ook vanuit de regio Eindhoven. Bisschop Gerard de Korte zal dit jaar aansluiten bij de regio Eindhoven en onder andere voor deze pelgrims de H. Eucharistie vieren in de Krijtberg te Amsterdam.

  • 22.30 – Aankomst Amsterdam
  • 22.45 – Stille Omgang lopen vanaf het Spui
  • 23.45 – Pontificale Eucharistieviering in de Krijtbergkerk
  • 01.00 – Vertrek naar het zuiden

Voor meer informatie of het bestellen van een bus-ticket: Stille Omgang – Kring Eindhoven en Omstreken (stilleomgangeindhoven.nl)

Intentie 2023
“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen” – dat is de intentie die is gekozen voor de Stille Omgang die op zater­dag 18 maart 2023 door Mirakelstad Amsterdam wordt gelopen. De intentie is onder meer gekozen naar aan­lei­ding van het Johannes-e­van­ge­lie: Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neer­ge­daald (Joh. 6,48-51).

Aandachtspunten:
De Stille Omgang zal dit jaar weer in de tra­di­tio­nele vorm plaats vinden. Vanuit het land worden meerdere bus­reizen geor­ga­ni­seerd. Voor de tocht door Amsterdam zijn de volgende zaken belangrijk:

  • De Stille Omgang start en ein­digt op het Spui in Am­ster­dam.
  • Als sanitaire voor­zie­ning is er voor deel­ne­mers een toilet-wagen op het Spui.
  • Na het lopen van de Stille Omgang, zijn er in de Lutherse kerk (warm) drankjes en broodjes. Hier kunt u wachten tot de bus op het Rokin klaar staat.
  • Het centrum van Am­ster­dam is momenteel moei­lijk bereik­baar door grootschalige werk­zaam­he­den (ver­van­ging van diverse bruggen en opgebroken straten) in de hoofd­rou­tes. Om die reden is de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht dit jaar onbereik­baar.
  • Voor de mensen die niet naar Am­ster­dam kunnen reizen, zal de H. Mis in de Nicolaas­basi­liek via live­stream te volgen zijn.
  • De jon­ge­ren worden in de Heilige Jozef­kerk (Papagaai) uit­ge­no­digd en vóór de H. Mis is er een jon­ge­ren­pro­gramma vanaf 20.45 uur.

Wat is de Stille Omgang?
De Stille Omgang is een route die door Am­ster­dam wordt gelopen om het Mirakel van Am­ster­dam te her­denken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een pries­ter de H. Communie uit­gereikt, de man nut­tigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Aller­hei­ligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd dui­de­lijk dat de Hostie niet ver­teerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De pries­ter haalde het Aller­hei­ligste Sacra­ment op en bracht het naar de Sint Nicolaas­kerk. Door een vondst in 1881 werd de route die de pries­ter des­tijds heeft afgelegd met het Aller­hei­ligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is be­gon­nen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, over aanmelden en dergelijke, ook op stille-omgang.nl

Foto via bisdom Haarlem-Amsterdam.