Sacrament van de Eucharistie

Sacrament van de Eucharistie

De H. Eucharistie: leven met Christus.

Het sterven en de verrijzenis van Christus leven voort in de offermaaltijd des Heren. In de Eucharistie (dankzegging) of de heilige Mis luisteren wij naar Gods Woord en ontmoeten Christus onder de gedaanten van brood en wijn. In de Communie wordt Hij ons levensvoedsel en blijft aanwezig in de Kerk, in het hart van onze gemeenschap.

De Eucharistie is de viering van het Paasmysterie. Wekelijks komen we op zondag, de dag des Heren,  samen om in sacramentele tekenen het paasmysterie van zijn lijden, dood en verrijzenis te gedenken. Door deze wekelijkse viering van het Pasen van Christus in de Eucharistie wordt de Kerk opgebouwd en in stand gehouden. Deze ‘eucharistia’, deze dankzegging, is ons antwoord op de uitnodiging van de Heer om samen te komen – ‘Doet dit tot mijngedachtenis’. In de liturgie brengen wij God onze dank door Jezus Christus onze Heer in de kracht van de heilige Geest.

De dankzegging is ons antwoord op Gods woord, dat wij horen in de heilige Schrift waaruit tijdens de viering gelezen wordt. Het is een antwoord op de wondere daden die God verricht heeft. Het antwoord is ook onze diaconie, onze dienst aan God, die naar het voorbeeld van de Heer, niet zonder de dienst aan de medemens kan.

De Eucharistie is een uitnodiging en een oproep aan ons om ons in te zetten voor de naasten, in navolging van de Heer, die uit liefde voor het heil van alle mensen en van de wereld zijn levensoffer gaf.  De viering van de Eucharistie op zondag is een kerkelijk, dat wil zeggen: gemeenschappelijk gebeuren. Het is de viering van de eenheid van de geloofsgemeenschap die samen met haar hoofd, Christus, de zegen en lofprijzing uitspreekt aan de Vader.

 

Downloads

H. Eucharistie: de schat van de Kerk – geloofsboekje 5