Quo Vadis?

Quo Vadis?

Wat is Quo Vadis?
Waarheen gaat gij … waarheen gaan wij? Dat was de vraag die een groepje katholieke twintig/dertigers zichzelf stelde tijdens een gezellig avondje samen. Want wat was het geval? Er was een gevoel dat ze tussen het wal en schip dreigden te raken… ze voelden niet meer helemaal de aansluiting bij jongerenactiviteiten en zijn nog niet toe aan de activiteiten die georganiseerd worden in het kader van gezins- en familiepastoraat. Dit dilemma werd besproken met de Mgr. De Korte, hij zag het probleem en stuurde ons op pad

Een nieuw initiatief werd opgestart: “Quo Vadis”. Quo Vadis is er voor voor twintigers, dertigers en veertigers die op zoek zijn naar persoonlijke voeding, ontmoeting en zingeving. Als werkgroep organiseren we onze activiteiten langs de lijnen van de 3 pijlers van de kerk; leren, vieren en dienen. Hierin is Jezus Christus is ons startpunt, richtpunt en onze zoektocht. Iedereen gaat deze zoektocht op zijn of haar eigen manier en iedereen heeft daarin zijn eigen behoeftes. Hier probeert Quo Vadis op een passende wijze op in te spelen en een ondersteuning te zijn op deze weg die we samen gaan in het geloof.

Ons jaarprogramma: leren, vieren, dienen
Het jaarprogramma van Quo Vadis is – zoals eerder beschreven – gebaseerd op de pijlers; leren, vieren en dienen. De werkgroep probeert dit op een manier te organiseren die ook past bij onze levensfase. Bijvoorbeeld door het organiseren van een lezing met samen eten vooraf, of een borrel achteraf. Of samen de Mis vieren en achteraf samen lunchen. Zowel de inhoud als de randvoorwaarden daaromheen wordt zo passend mogelijk gemaakt.

Naast het vormgeven van een jaarprogramma, motiveert (of vraagt) de werkgroep alle betrokkenen en geïnteresseerden om ideeën aan te dragen of zelf activiteiten te organiseren. Zo wordt Quo Vadis iets van ons allemaal, voor ons allemaal.

Leren
Iedereen leert, ontdekt en groeit anders. De één heeft meer baat bij actieve momenten om daaruit te leren bijvoorbeeld door het hebben van gesprekken, anderen kunnen dit heel goed door te luisteren of lezen. Voor iedereen is leren in elk geval van belang; want hoe kun je in iets geloven en daarnaar handelen als je niet weet waar het over gaat.

Leren kunnen we op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door sprekers uit te nodigen over bepaalde thema’s uit de bijbel, mini -theologiecursussen, lezingen en gesprekken van en met gelovigen uit verschillende stromingen.

De werkgroep ziet vele mogelijkheden, maar kan alle inbreng en steun goed gebruiken in de pijler van leren. Het doel is om per kwartaal 3 leermomenten te verzorgen die breed ingevuld kunnen worden. Bijvoorbeeld een serie avonden, ook langer dan 1 kwartaal. Maar ook losse avonden die een thema uit verschillenden hoeken belichten.

Vieren
Vieren kent vele vormen en kan in vele samenstellingen voorkomen. Van een gebedsgroep tot en met een christelijk festival en alles wat daar tussenin zit. Er zijn zoveel verschillende manier om onze lieve Heer te eren en danken.

Denk aan een periode meegaan in het ritme van een kloosterorde, een pelgrimage, de eucharistie, bedevaart en meditatie. Samen vieren op een locatie, online.  Verschillende vormen van vieren zijn prachtig te combineren met de pijler Leren.

De doelstelling van de werkgroep is om eens per kwartaal aan een viering deel te nemen, met, als het kan, een ontmoeting daarna. Natuurlijk kan en mag je dat vaker voorstellen!

Dienen
Dienen is niet meer dan je letterlijk dienstbaar te maken naar een a(A)nder (met de kleine en de grote A … dienen naar je medemens en daarmee God dienen). Voor Quo Vadis zal er altijd ruimte zijn voor dienstbare projecten. Wanneer je zelf iets organiseert of wanneer er in jouw omgeving iets georganiseerd wordt waar je hulp kunt gebruiken deel het zodat we elkaar kunnen steunen.

Er zijn tal van grootse acties te bedenken in de Advent en Vastentijd, misschien ben je geroepen naar een ander werelddeel te gaan om daar een gemeenschap verder te helpen om nog onafhankelijker te worden van hulporganisaties. Het is duidelijk geworden dat er veel behoefte is aan meer voldoening gevende diaconale activiteiten. Langdurige projecten of kleinere acties die het verschil maken.

De pijler ‘dienen’ komt niet voor niets na de pijlers van ‘leren’ en ‘vieren’, want juist daardoor ga je de diepere betekenis ervaren van de woorden die Jezus sprak in Matteüs 25, 40b: ‘Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan’.
Je voor een ander inzetten en voor hem bidden, horen bij elkaar. Zonder leren en vieren wordt het handelen vaak blind. Maar omgekeerd geldt ook, dat als je het leren en vieren gebruikt als alibi om je niet in te zetten voor een ander, jouw geloof zijn waarde verliest.

Deelnemen aan Quo Vadis?
In het besef dat men niet zit te wachten op een nieuwe drukke WhatsApp-groep of de zoveelste nieuwsbrief, wil de Quo Vadis werkgroep de communicatie zo eenvoudig mogelijk maken.

Onderaan deze pagina kun jij jezelf aanmelden voor onze WhatsApp verzendlijst. Je krijgt dan alleen een berichtje van ons op de momenten dat we een nieuwe activiteit aankondigen; zoals een nieuwe serie verdiepingsavonden, een hulpvraag  hebben bij de organisatie van een diaconale activiteit of het moment dat we een datum hebben om bijv. samen de mis te vieren. Vervolgens kun jij jezelf – door op de link in het WhatsApp bericht te klikken – aanmelden voor de activiteit. Daarna maken we wél een WhatsApp groep aan, zodat we de inhoudelijke informatie rond de desbetreffende activiteit alleen met degene delen die zich hebben aangemeld.

Wat betekent Quo Vadis?
Volgens de overlevering, probeerde de apostel Petrus tijdens de christenvervolgingen door keizer Nero de stad Rome te ontvluchten. Buiten de stad kwam hij Jezus tegen, die de vraag beantwoordde ‘Quo vadis, Domine?’ (waar ga je heen meester), met ‘eo Romam iterum crucifigi’ (Ik ga naar Rome, om opnieuw gekruisigd te worden).

Petrus beschouwde dit als een teken dat hij moest omkeren en de vervolgde christenen moest ondersteunen.

Quo Vadis?!
Wilt ook gij soms weggaan? De vraag die Jezus stelt aan zijn leerlingen in Johannes 6, 67. Het antwoord van Petrus is: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.”

Hoe is dat bij jou?
Stuiten die woorden van Jezus ‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem’ uit Johannes 6 vers 56 ook niet soms tegen jouw borst? Maar jij wilt naar die woorden van Jezus luisteren! Jij wilt de woorden van Petrus be-amen ‘Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven’. Je zoekt naar woorden in jouw taal om dat te begrijpen en vol vreugde en geloof daarover te vertellen. Ja te getuigen.

We hopen als werkgroep zo van harte dat jij dat verlangen hebt. Dat diep in jou intens het verlangen is om Jezus nog beter te leren kennen en wie Hij voor jou wenst te zijn.

Weet en voel dat jij van harte welkom bent bij Quo Vadis, om samen op die weg te gaan. Samen met leeftijdsgenoten in het geloof je laten voeden, samen vieren en samen anderen dienen zoals Jezus doet. Quo Vadis? Ga je mee?

Werkgroep
De werkgroep van Quo Vadis bestaat uit Diaken René Lamers (bisschoppelijk gedelegeerde jeugd & jongeren), Audrey van Drunen, Rob Klerks, Patrick Meijer en Willem-Jan Hanegraaf.

Heb je vragen of ideeën voor activiteiten? Stuur ons dan een e-mail.

Aanmeldformulier WhatsApp verzendlijst

    *verplicht veld