online samenkomen catechisten

Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Uw gift voor Missie Verkeersmiddelen Actie kunt u overmaken op bankrekening NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. …

Missiezondag

Katholieken overal ter wereld vieren op de voorlaatste zondag van oktober Wereldmissiedag. Die dag is in feite het hoogtepunt van de hele maand oktober, die gewijd is aan missie. Wat is ‘missie’ eigenlijk? Het woord ‘missie’ kunnen we zien als het katholieke synoniem voor ‘zending.’ Vóór zijn terugkeer naar de hemelse Vader, geeft Jezus een …

Nationale jongerencollecte

De Jongerencollecte is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het jongerenwerk in de Kerk. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten organiseren en nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies. De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en de …