JBDB on Tour 2: Handen en voeten geven aan je geloof

JBDB on Tour 2: Handen en voeten geven aan je geloof

Vrijdagavond 2 oktober vond de 2de avond van JBDB on Tour plaats met een tiental aanwezigen rondom het overkoepelende thema ‘een jonge katholiek zijn’. René Lamers, bisschoppelijk gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren, ging met ons de diepte in rondom de 7 werken van geestelijke barmhartigheid. Je geloof letterlijk handen en voeten geven! Hoe dan?

Gebed
Na een korte herhaling van de eerste avond startten we deze verdiepingsavond met onderstaand gebed dat de insteek van deze avond is. Naast jouw gedrag tegenover onze naasten en de schepping, gaat het veeleer om jouw relatie met Jezus Christus.

“God, barmhartige Vader,
die Uw liefde geopenbaard hebt in Uw Zoon, Jezus Christus,|
en die haar over ons verspreid hebt in de Heilige Geest de Vertrooster.
Wij vertrouwen U de bestemming van de wereld toe en van elk mens.
Leid hen en bescherm hen langs de wegen van het leven.
Geef ieder de genade om veel vrucht te dragen.
Hemelse Vader, maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid.
Leer ons het geloof te verkondigen aan wie twijfelt,
hoop aan wie ontmoedigd is, liefde aan wie onverschillig is,
vergeving aan wie kwaad heeft gedaan en vreugde aan wie ongelukkig is.
Moge de vonk van de barmhartige liefde die Gij in ons ontstoken hebt een vuur worden dat de harten omvormt.
Vernieuw het aanschijn van de aarde.
Amen.”

Zeven geestelijke werken van barmhartigheid
René ging daarna stevig de diepte in met de zeven geestelijke werken van barmhartigheid en stelde ons na afloop van elk werk een vraag om te overdenken.
De twijfelende raad geven: “ofwel hem woorden aanreiken die hem brengen bij zijn eigen bronnen waaruit hij kan putten als hij door twijfel wordt overvallen”.
De onwetenden onderrichten: “jij hebt de taak om de christelijke boodschap zo te verkondigen, ervan te getuigen, dat de onwetenden weer leren zien”.
De zondaars vermanen: “het gaat er niet om te roddelen over elkaar… het gaat er juist om met elkaar in gesprek te gaan”.
De bedroefden troosten: “Niet wij kunnen troost schenken, wij kunnen alleen verwijzen naar de ware troost, die in het hart van iedere mens is, de Heilige Geest”.
Beledigingen vergeven: “dat kun je niet zomaar in één keer. Laat de pijn en woede nog eens toe bij jouzelf. Bekijk het objectief. Vervolgens jezelf bevrijden hiervan, vergeven”.
Lastige personen geduldig verdragen: “het geduldig verdragen stoelt op de hoop dat ook in de ander een goede kern aanwezig is, dat ook in de ander het verlangen naar liefde leeft, de liefde van God”.
Tot God bidden voor de levenden en de doden: “Bidden dient ook uit te monden in een nieuw gedrag. Bidden is nodig om daarnaast dat nieuwe gedrag ook vol te houden”.

Meer dan genoeg stof om te overdenken en om het geloof in het leven van een jonge katholiek handen en voeten te geven. Van harte welkom bij de derde verdiepingsavond op donderdag 12 november 2020 met het thema ‘het gebruik van de bijbel’. De verdiepingsavonden zijn los van elkaar te volgen!