informatie voor de parochies – gezinsbedevaart Peerke

informatie voor de parochies – gezinsbedevaart Peerke

Gezinsbedevaart ‘In de voetstappen van… Peerke Donders’. Een bedevaart?
‘In de voetstappen van… Peerke Donders’ is een dagbedevaart, afgestemd op gezinnen. Een (korte) dag trekken zij, samen met u, als pelgrims door het Goirke en Tilburg Noord, de plaatsen waar Peerke zijn Tilburgse jaren doorbracht. Een speelse tocht waarbij de gezinnen de Tilburgse missionaris Peerke Donders op verschillende manieren ontmoeten en leren kennen.

  • De dag opent om 9.30u met een ontvangst in de Goirkese kerk. Daar wordt het levensverhaal van Peerke Donders verteld door twee meestervertellers.
  • De gezinnen worden als pelgrims op weg gestuurd met een pelgrimszegen.
  • Een wandelkaart brengt hen langs mooie plekjes in het Goirke. De pelgrims ontmoeten Peerke als wever, als jongetje met een droom, als missionaris. Zij gaan een beeld kleien, ontvangen een brief van Peerke en gaan zelf het regenwoud in. Het hele gezin wordt meegenomen naar Suriname en samen geven de pelgrims Peerke een gezicht in een grote stoepkrijt tekening.
  • Daarna vindt een verplaatsing plaats naar het Peerke Donderspark in Tilburg Noord.
  • Om 12.45 u is daar een lunch (daar wordt voor gezorgd), en een wat langere workshop naar keuze.
  • Om 14.15 u sluiten we samen af met een viering in het Peerke Donderspark, met Mgr. de Korte, Mgr. Mutsaerts, abt Dennis Hendrickx o.praem. en de overste van de Redemptoristen Henk Erinkveld CSsR. Maar boven al natuurlijk met alle pelgrims.
  • Met een lekker hapje en drankje sluiten we de dag af.
  • Om 16.00 u gaat ieder weer huiswaarts.

Voor wie?
Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Papa’s, mamma’s, opa’s en oma’s, broers, zusjes en vriendjes zijn allemaal van harte welkom.

Gemeenschappen met niet-Nederlandse achtergrond
Wij nodigen in het bijzonder gemeenschappen met een niet-Nederlandse achtergrond uit om naar Tilburg te komen. De kleurenrijkdom in onze kerken is een schat van grote waarde. Soms moeten we de weg naar elkaar nog vinden. In ieder geval gaat Peerke Donders ons hierin voor.

Wat is de rol van de parochie?
We stellen het erg op prijs wanneer parochies of gemeenschappen met hun gezinnen komen. Een bedevaart, ook deze, is een zegen voor de verbinding tussen gezinnen onderling, en met de parochie. Deze stond erg onder druk de afgelopen jaren. Bovendien is het een verzorgd en overzichtelijk dagje uit samen, in het licht van Jezus Christus en zijn Evangelie.

U kunt gezinnen van communicanten uitnodigen, doopouders met grotere kinderen, misdienaars met hun gezinnen, gezinnen van kindercatechesegroepjes enz.. Promotiemateriaal vindt u onder aan deze pagina.

Contactpersoon uit de parochie
Wanneer u met uw gezinnen wilt komen in juli, vragen we u om een contactpersoon. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt van de parochie of gemeenschap voor de organisatie. We houden hem of haar steeds op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, eventuele laatste veranderingen enz. U kunt zich opgeven als contactpersoon via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl

Corona?
De pelgrimstocht wordt conform de dan geldende corona-maatregelen georganiseerd.

Alle activiteiten spelen zich zoveel mogelijk buiten af. Ook bij slechter weer zullen de activiteiten doorgaan: een mogelijk buitje hoort bij een pelgrimstocht. In ieder geval kan iedereen droog en veilig lunchen. Om ieders veiligheid te kunnen garanderen is een maximumaantal deelnemers vastgesteld: 300 personen, ongeveer 75 gezinnen.

Hoe kom je in Tilburg?
U komt of met eigen vervoer of u kunt met een bus mee. Er zijn bussen beschikbaar die groepjes bedevaartgangers ophalen op verschillende plaatsen in het bisdom, en naar Tilburg brengen.

Kosten
De kosten bedragen €5,00 per persoon. Omdat deze dag voor sommige gezinnen toch in de papieren gaat lopen, doen we de suggestie dat u als parochie bijdraagt in de kosten voor gezinnen. Geld mag nooit een beletsel zijn mee te doen. Wanneer dat toch lijkt te gebeuren, neemt u dan contact met ons op: Manon van den Broek 073-523 2060 of Ingrid van Meer 06 128 670 84.

Aanmelden
Aanmelden gebeurt bij bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim, via de link op de vorige pagina. Uiterste inschrijfdatum is 10 juni. We vragen gezinnen aan de parochie te laten weten dat zij gaan. Ook de leden van het pastorale teams vragen we zich aan te melden, in verband met eten enz.

Informatie
De meest recente informatie vindt u op de website van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Voor uw vragen rond het programma en de organisatie kunt u terecht bij Manon van den Broek via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl of tel. 073-523 2060.

Voor specifieke vragen rondom aanmelding en busvervoer neemt u contact op met Chantal Piters van het Huis voor de Pelgrim: c.piters@huisvoordepelgrim.nl of tel.nr. 043 – 321 5715.

Teksten voor parochiebladen
Drie afbeeldingen die u kunt gebruiken: