In memoriam R.G. Niessen

In memoriam R.G. Niessen

Op 11 februari 2023 is te Esch overleden de zeereerwaarde heer drs. Richard Gerard Niessen,  emeritus-pastor van de parochie Heilig Hart te Boxtel.

De zeereerwaarde heer Niessen is geboren in Deventer op 2 maart 1950 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 20 mei 1982.
Zijn eerste benoeming in het bisdom van ’s-Hertogenbosch was in 1968 als pastoraal werker in de parochie Noord-West te Tilburg, waar hij na zijn priesterwijding pastor werd.
Per 1 februari 1984 werd hij benoemd tot mede-pastor en per 15 mei 1987 tot pastoor van de parochie H. Petrus te Boxtel, welke per 1 januari 2006 met de parochies H. Maria Regina en H. Hart van Jezus samenging in de Verrijzenisparochie. Van 1 januari 2001 tot 1 februari 2009 was hij tevens deken van het Dekenaat Boxtel. Per 1 januari 2015 werd hij benoemd tot pastor van de nieuwe parochie Heilig Hart te Boxtel, uit welke functie hem vanwege zijn gezondheid en emeritaat per 1 juni 2015 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

  • Avondwake: dinsdag 14 februari om 19.00 uur in de Sint Petrus Basiliek, Oude Kerkstraat 20 te Boxtel
  • De uitvaart vindt plaats op woensdag 15 februari om 11.30 uur vanuit de Sint Petrus Basiliek