In Memoriam pater Piet van Mensvoort

In Memoriam pater Piet van Mensvoort

Op 28 oktober 2020 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde pater Petrus Maria (Piet) van Mensvoort MSC, emeritus pastoor van de parochie H. Adrianus te Esbeek.

Pater Van Mensvoort is geboren in Tilburg op 14 maart 1934 en tot priester van de Missionarissen van het Heilig Hart gewijd op 7 september 1958.

Na als missionaris werkzaam te zijn geweest in Papoea (Irian Barat) werd hij na zijn terugkomst in Nederland per 1 september 1994 benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Adrianus te Esbeek.

Per 31 december 2001 is hem vanwege emeritaat eervol ontslag verleend. In zijn emeritaat is hij nog vele jaren dienstbaar gebleven aan de geloofsgemeenschap te Esbeek.

Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart zal vanwege de coronacrisis in besloten kring plaatsvinden.