In Memoriam pater J.C.M. Janssen msc

In Memoriam pater J.C.M. Janssen msc

Op 28 november 2021 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde pater Jacobus Carel Matthijs (Jacques) Janssen msc, emeritus pastoor van de pastorale eenheid Emmaüs te Grave.

Pater Janssen is geboren in Merselo (L) op 24 februari 1936 en tot priester van de Missionarissen van het Heilig Hart gewijd op 3 september 1961.
In het bisdom van ’s-Hertogenbosch was hij werkzaam als pastor te Tilburg (parochie ’t Zand) van 1971 tot 1978, als pastor te Geldrop (parochies H. Jozef-Coevering en H. Maria Magdalena) en  tevens pastoraal werker en districtscatecheet van het dekenaat Geldrop van 1978 tot 1985 en als pastor voor de kerkopbouw in het dekenaat Druten van 1985 tot 1990.
Per 1 oktober 1990 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Grave welke in 2004 opging in de Pastorale Eenheid Emmaüs, uit welke functie hem vanwege emeritaat per 1 juni 2006 eervol ontslag is verleend. In zijn emeritaat is hij nog vele jaren dienstbaar gebleven aan diverse parochies in het bisdom.

Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.