In Memoriam pater Falco Thuis OCarm

In Memoriam pater Falco Thuis OCarm

Na een moedig gedragen ziekte is op 4 januari 2020 pater Falco Thuis OCarm overleden.

Pater Thuis werd geboren in Gaanderen (Gld) op 5 mei 1932. Na de gymnasiumopleiding te Zenderen trad hij in 1952 in bij de Karmelorde 

In 1958 werd hij na zijn theologiestudie in Rome tot priester gewijd. Vervolgens studeerde hij theologie en oecumene in Nijmegen.  

Van 1963 – 1971 was hij prior in het Osse Karmelklooster. Hij was betrokken bij het oecumenisch werk in Oss en inleider in vele gespreksgroepen. 

In 1966 vroeg mgr. Jan Bluyssen hem om zijn vicaris te worden.

Van 1971 – 1983 was pater Thuis prior-generaal van de wereldwijde Karmelorde. Hij realiseerde het broederschapsideaal van de Orde door op zijn vele reizen de zusters en broeders te bezoeken en er zorg voor te dragen dat de verschillende provincies elkaar beter leerden kennen. De internationalisering van de Orde is zijn grote verdienste. 

Van 1990-1996 was pater Falco prior-provinciaal van de Nederlandse Provincie. Vanwege zijn bestuurlijke capaciteiten werd hij veel gevraagd als bestuurslid van katholieke organisaties.  

Op vele manieren heeft hij gewerkt aan de zaligverklaring van pater Titus Brandsma en daarna aan diens heiligverklaring die hij nog hoopte mee te maken.  

Zijn laatste functie was prior van de communiteit van Boxmeer.  

Na zijn 85e verjaardag begon hij zijn werkzaamheden te minderen, maar bleef hij nog op vele manieren actief in contacten en correspondentie.  

Op 19 februari 2019 ontving pater Falco uit handen van burgemeester Wobine Buijs een Osje van verdienste voor de stad Oss. Hij heeft veel voor Oss en de Osse Karmelparochie betekend. 

 

Op zaterdag 11 januari 2020 om 11.00 uur zal hij in dankbaarheid worden herdacht in de St. Petrusbasiliek te Boxmeer en te ruste worden gelegd op het kloosterkerkhof aldaar. 

 

Moge hij rusten in vrede.