In Memoriam pater dr. J.J. Verhees c.s.s.p.

In Memoriam pater dr. J.J. Verhees c.s.s.p.

Op 23 maart 2020 is te Someren overleden de zeereerwaarde pater dr. Johannes Jacobus Verhees c.s.s.p, emeritus pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Someren.

Pastor Verhees is geboren in Budel op 15 augustus 1930 en tot priester van de Congregatie van de Paters van de H. Geest gewijd op 20 juli 1957.
In het bisdom van ’s-Hertogenbosch was hij werkzaam als rector van de Zusters van het Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel en als pastor van de parochie Heilige Caecilia te Veldhoven.
Per 1 juni 1987 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Someren uit welke functie hem per 1 juni 2014 wegens emeritaat eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

NB: vanwege het coronavirus zal de kerkelijke uitvaart in besloten kring plaatsvinden.