In Memoriam diaken H.L.P.P. (Hans) Hageman

In Memoriam diaken H.L.P.P. (Hans) Hageman

Op 19 april 2022 is te Vught overleden de eerwaarde heer Hendricus Leonardus Paulus Pius (Hans) Hageman, emeritus-diaken van de parochie H. Nicolaas te Helvoirt.

Diaken Hageman werd geboren in Tilburg op 10 maart 1940 en tot permanent diaken gewijd op 23 mei 1987.

Van 1984 – 1987 was hij werkzaam als pastoraal werker te Veghel (parochie H. Lambertus). Na zijn diakenwijding in 1987 werkte hij tot 1988 als diaken/mede-pastor in dezelfde Veghelse parochie. Vervolgens werd hij benoemd tot diaken/mede-pastor te Helvoirt (parochie H. Nicolaas) uit welke functie hem op 1 november 2011 eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede.

*Uitvaart: 26 april 2022 vanuit zijn parochiekerk te Helvoirt (tijdstip nog niet bekend)