In Memoriam H.J. te Plate omi

In Memoriam H.J. te Plate omi

Op 25 november 2021 is te Nijmegen overleden de zeereerwaarde pater Henricus Josephus te Plate omi, priester van de Congregatie Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria.

Pater Te Plate is geboren in Groenlo op 5 april 1933 en tot priester van de Congregatie Oblaten van Maria gewijd op 17 september 1970.

In het Bossche bisdom was hij werkzaam als kapelaan te Deurne, parochie H. Geest, van 1970 tot 1979 en als pastoor van de parochie H. Jozef te Asten van 1979 tot 15 januari 1987 waar na hij werd benoemd tot pastoor in Oirlo, bisdom Roermond.

Moge hij rusten in vrede!