In Memoriam emeritus-diaken J.J.J. Vogels

In Memoriam emeritus-diaken J.J.J. Vogels

Op 17 maart 2021 is te Veldhoven overleden de eerwaarde heer Jacobus Josephus Johannes Vogels, emeritus diaken van de parochie Heilige Lambertus te Meerveldhoven.

Diaken Vogels is geboren in Veldhoven op 28 juni 1939 en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 28 september 1996. Na zijn wijding was hij als diaken werkzaam in de parochies Heilige Jozef (Veldhoven) en Heilige Willibrordus (Zeelst) van 1996 tot 2003. Per 15 april 2003 werd hij benoemd tot diaken van de parochie Heilige Lambertus te Meerveldhoven uit welke functie hem per 26 april 2009 wegens emeritaat eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: woensdag 24 maart 2021 om 10.30 uur in de Christus Koning (Lambertus)kerk te Meerveldhoven.