Geheel nieuwe huisstijl bisdom van ’s-Hertogenbosch

Geheel nieuwe huisstijl bisdom van ’s-Hertogenbosch

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen, teneinde naar buiten te kunnen treden met een visuele identiteit die de missie en visie van het bisdom, als bindende en ondersteunende factor, uitdraagt. De nieuwe huisstijl is een vertaling van de identiteit van het bisdom naar een visuele identiteit, met ook een nieuw logo. Voor een heldere identiteit die in continuïteit staat met het verleden en tegelijk ook vernieuwd elan geeft aan het imago van het bisdom, zowel intern als extern.

Het nieuwe logo bevat diverse lagen van diepere betekenis, samengebracht in één helder beeldmerk. Centraal staat daarin het kruis, dat bestaat uit lijnen die verbinden, die elementen met elkaar samensmelten tot een gemeenschap. Dit symboliseert de missie van het bisdom als verbinder, samenbrenger. Het kruis verbindt het aardse met het hemelse, de wereld met God: het bovenste deel van het kruis wijst naar boven, naar het hemelse. Het onderste is verankerd in de wereld. Het onderste gedeelte van de kruisvorm refereert daarnaast naar de bisschopsstaf.

Het beeldmerk wordt aan de bovenkant bekroond met het symbool van de evangelist Johannes: de adelaar, die in zijn vlucht neerkijkt op het kruis. De adelaar voor Johannes staat symbool voor de hoge filosofische aard van zijn evangelie. Johannes opent het evangelie met een overkoepelend filosofisch overzicht over tijd en eeuwigheid. Hij beschrijft met een scherpe blik het evangelie van Jezus Christus.

De vorm van de adelaar refereert tegelijkertijd aan het Evangelie: het opengeslagen Boek, toegankelijk voor al diegenen die de blijde boodschap van Jezus Christus als Verlosser tot zich willen nemen.

De vorm van de adelaar refereert ook aan de H. Geest. De Heilige Geest is het die de kerk als geheel in de waarheid houdt en haar steeds dieper binnenleidt in de kennis van God. Het is de Heilige Geest die in de sacramenten werkt en die de Heilige Schrift voor ons tot leven wekt.

De huisstijl bevat een overkoepelende vormtaal, een flexibel systeem van lijnen, die verbinden, zoals de lijnen welke in het beeldmerk het kruis vormen. De lijnen kunnen allerlei elementen vormen: het kruis, de gotische vormtaal, het organische, de groei, het verbonden blijven aan de wijnrank, de Eucharistie.

Deze huisstijl is ontworpen voor het bisdom van ‘s-Hertogenbosch door Impulsar Strategy & Design.