Bisschoppen vragen parochies komend weekend te bidden en collecteren voor Syrië/Turkije

Bisschoppen vragen parochies komend weekend te bidden en collecteren voor Syrië/Turkije

‘We verzamelen op dit moment informatie van kleine lokale partners die we kennen uit ons eigen Vastenactienetwerk en dat van bevriende (katholieke/christelijke) organisaties. De eerste signalen dat onze hulp van waarde kan zijn, bereiken ons al. Door de parochies te vragen om een gift via de bisschoppelijke Vastenactie te laten lopen, geven parochies een signaal af dat zij weten dat hulp ook en juist in de kleine lokale initiatieven het waard is om te steunen’, zegt Marc Bollerman, directeur van de Vastenactie.

Burgeroorlog Syrië
Waar in Turkije de infrastructuur nog redelijk op orde is en hulp zo goed als mogelijk georganiseerd kan worden, is dit in Syrië veel moeilijker ten gevolge van de burgeroorlog. Zeker in het gebied rond Idlib en Aleppo hebben internationale hulporganisaties niet of nauwelijks toegang (met uitzondering van het Rode Kruis). Bovendien maakt het internationale sanctiebeleid tegen het huidige regime het extra lastig om middelen en geld naar Syrië te brengen.
Bollerman: ‘In veel gebieden is de kerk en haar netwerk van initiatieven, gesteund door christelijke NGO’s nog wel in beeld en bereikbaar. Via hen gebeurt veel goeds, variërend van opvang en het geven van voedsel, tot meer langdurige hulp. Via onze zusterorganisaties in Europa en via de contacten die we hebben met partners die Vastenactie in het verleden steunde in Syrië, kunnen we onze hulp in dit netwerk van kerken op een goede manier aanbieden, waarbij we actief contact zoeken met initiatieven die noodhulp combineren met zorgen voor wat er op de iets langere termijn nodig is.’

Voorbede
Naast financiële hulp komt de betrokkenheid en solidariteit tot uiting in gebed. Voor de parochies is er een voorbede beschikbaar om komend weekend in de vieringen te kunnen bidden voor het rampgebied:

Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het natuurgeweld in Turkije en Syrië: Neem de doden op in uw liefde, troost alle nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverlenen. Laat ons bidden…

Parochies die meedoen, maar ook individuele giftgevers kunnen hun bijdrage via het volgende banknummer beschikbaar stellen:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving.

Kijk voor meer informatie ook hier: Steun slachtoffers aardbeving Syrië en Turkije | Vastenactie