Bisschop De Korte komt op voor Gods schepping in Noord-Brabant.

Bisschop De Korte komt op voor Gods schepping in Noord-Brabant.

Veel mensen maken zich grote zorgen over het klimaat. Katholieken laten zich hierbij leiden door het onderwijs van paus Franciscus. In zijn encyclieken Laudato Si (2015) en Fratelli Tutti (2020) maakt de paus zich grote zorgen over de toestand van onze aarde. Hij roept allen op om de aarde als ons gemeenschap huis goed te beheren en te beschermen. Het is immers de aarde die ons draagt en voedt. Wie de schepping schendt, schendt ook de Schepper.

In de provincie Noord- Brabant leven er ook grote zorgen over de kwaliteit van het milieu.

Komende woensdag 24 maart zal bisschop de Korte een digitale ontmoeting hebben met de gedeputeerde voor Natuur en Landbouw, mevrouw Lemkes . Het gesprek is aangevraagd door Extinction Rebellion. Ook vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en het Brabants Landschap schuiven aan.

In onze provincie is veel aandacht voor de belasting van het milieu door schaalvergroting in de agrarische sector in het algemeen en de intensieve veehouderij in het bijzonder. Het is van belang om het milieu en onze boeren niet tegen elkaar uit te spelen. In ieder geval mag een aanpassing van de bedrijfsvoering niet ten koste gaan van individuele boeren en hun gezinnen. Paus Franciscus hoopt dat alle mensen van goede wil samenwerken voor het behoud van Gods schepping. Opdat ook de komende generaties gelukkig kunnen leven. Bisschop de Korte hoopt dat het gesprek met de gedeputeerde daartoe een bijdrage mag leveren.