Aftrap JBDB on Tour in een nieuw werkjaar
In dit nieuwe werkjaar staan er weer een aantal verdiepingsavonden op de planning: JBDB on Tour. René Lamers, bisschoppelijk gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren, gaat dit najaar met jongeren de diepte in rondom het overkoepelende thema ‘een jonge katholiek’. Donderdagavond 10 september vond de eerste avond plaats met een tiental aanwezigen over ‘geloven in het dagelijkse leven’.

It’s a brand new day
“Muziek is een menselijk middel om het hart van jouzelf en de ander te openen, jazeker ook voor het Evangelie door de psalmen, maar ook door de wereldse muziek”, aldus René. Niet veel later schalt ‘it’s a brand new day’ uit de muziekboxen. Want “jij wordt uitgenodigd om op een nieuwe manier geboren te worden. Jij! Mag zijn! Een levende getuigenis van God’s liefde voor Zijn kinderen. Rise up, start fresh, see the bright opportunity in each new day”!

Getuigenis, hedendaagse (en kerkelijke) muziek, bijbelcitaten en een oproep om je hart open te stellen wisselden elkaar deze avond af en zorgden voor een open gesprek met elkaar, waarin de vrijheid werd gevoeld om met elkaar te delen.

Ben blijmoedig en vreugdevol
Een oproep vanuit René was: ben blijmoedig en vreugdevol! Door zo in het (katholieke) leven te staan, beide bubbels (katholieke leven en het gewone dagelijkse leven) met elkaar te verbinden, word je vanzelf bevraagd over jouw manier van leven. Geloven in de Liefde, die altijd zal overwinnen. Het gaf positieve moed, maar ook weer nieuwe vragen en uitdagingen in het gewone dagelijkse (katholieke) leven!

En hoe breng je dat echt in de praktijk? Van harte welkom bij de volgende verdiepingsavond met het thema ‘de 7 geestelijke werken van barmhartigheid’. De verdiepingsavonden zijn los van elkaar te volgen! Volgens één van de deelnemers deze avond: “Echt waar iedereen, zet 2 oktober in je agenda voor de volgende avond. Je gaat als een rijker, vreugdevoller en blijmoediger mens naar huis”!