Vacature: Opbouwwerker (m/v) gezins- en familiepastoraat (1,0 FTE)

Vacature: Opbouwwerker (m/v) gezins- en familiepastoraat (1,0 FTE)

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch is een kerkelijke instelling van de rooms-katholieke kerk in Nederland. Het bisdom wordt bestuurd door een bestuur (staf), waarbij de bisschop de eindverantwoordelijkheid draagt.

De bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. G. de Korte, heeft in het kader van zijn beleidsplan “Samen bouwen in vertrouwen” het werkjaar 2019-2020 in het teken gesteld van familie- en gezinspastoraat. Mgr. De Korte ziet het als een missionaire uitdaging, om door specifieke aandacht voor familie- en gezinspastoraat, catechese en geloofsverdieping in parochies te versterken. Daarom is het bisdom op zoek naar een:

Opbouwwerker (m/v) gezins- en familiepastoraat (1,0 FTE)

De opbouwwerker maakt deel uit van de diocesane dienstverleners van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Samen met de gedelegeerde voor gezins- en familiepastoraat draagt hij/zij bij aan de opbouw van gezins- en familiepastoraat in de parochies door pastorale teams (indien nodig) te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van pastoraal beleid rond gezinnen en families. Hij/zij zal activiteiten in de parochies initiëren op basis van het parochiële beleidsplan. Ook zal hij/zij zich inzetten voor het verzamelen en delen van (catechese)materiaal voor de doelgroep.
Daarnaast zal een deel van de functie bestaan uit het ontwikkelen en uitvoeren van diocesane activiteiten voor gezinnen en families. Hij/zij zal activiteiten initiëren op basis van een te ontwikkelen werkplan. Te denken valt hierbij o.a. aan activiteiten voor jonggehuwden, misdienaars, gezinsdagen.

Functieomschrijving
– ontwikkelen van pastoraal beleid voor gezins- en familiepastoraat op parochieniveau;
– ontwikkelen van diocesane activiteiten;
– initiëren van projecten en activiteiten op parochieniveau;
– verzamelen en delen van (catechese)materiaal;
– vraagbaak voor de parochies;
– samenwerken met de pastorale diensten van het bisdom
– Bijzondere aandacht voor gezinnen en families, die zich aan de rand van het kerkelijk leven bevinden;
– initiatieven nemen om nieuwe doelgroepen te bereiken.

Uw profiel
– tenminste HBO-master theologie of gelijkwaardig (door de bisschop erkend);
– een persoonlijk en praktiserend geloofsleven;
– vanuit een enthousiast rooms-katholieke geloofsovertuiging het visitekaartje van het bisdom zijn voor gezins- en familiepastoraat;
– goed zelfstandig werken maar ook een teamgeest;
– didactische, organisatorische en creatieve vaardigheden om geloofsthema’s verantwoord en op een aansprekende wijze te presenteren;
– (pastorale) ervaring in het werken met gezinnen en families;
– Affiniteit met de leefwereld van jonge gezinnen en kennis van catechese, in het bijzonder met het oog op de doelgroep.
– beschikbaarheid in avonden en weekenden voor activiteiten;
– bij voorkeur woonachtig binnen de grenzen van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Ons aanbod
– een jaarcontract voor 1,0 FTE (met de mogelijkheid van verlenging tot drie jaar)
– salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de diocesane regelingen
– er bestaat ook de mogelijkheid voor een deeltijdfunctie

Sollicitatiebrief met C.V. kunnen tot en met 16 februari 2020 gericht worden aan Bisdom van ‘s-Hertogenbosch, t.a.v. vicaris-generaal drs. T.M.C. Lamers, Postbus 1070, 5200 BC, e-mail: tlamers@bisdomdenbosch.nl. Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met mgr. drs. Theo Lamers, vicaris-generaal, tel. 073.5232092 (dinsdag en donderdag).