Leef je geloof

Jongerenplatform

Tijdens de Wereldjongerendagen 2013 in Rio de Janeiro, Brazilië deden jongeren uit ons bisdom een dringend beroep op de hulpbisschop: “Blaas het diocesane jongerenwerk nieuw leven in, want we kunnen niet zonder de impuls die daarvan uitgaat!” Een belangrijk keerpunt, waarna het bouwen aan het jongerenplatform in 2014 is gestart. Vijf jaar later is er een goed draaiend jongerenplatform en staat het diocesane jongerenwerk op de kaart. “Het jongerenplatform geeft mogelijkheid om Gods Woord handen en voeten te geven en om anderen laagdrempelig de mogelijkheid te geven Hem beter te leren kennen door middel van het Woord, maar ook in en door zichzelf (Heilige Geest)”, aldus Manon, één van de jongeren die vanaf het allereerste begin betrokken is bij het jongerenplatform.

De meeste jongeren zijn regionaal en diocesaan georiënteerd. Wie in de eigen parochie zijn plek niet vindt, komt naar diocesane jongerenactiviteiten. Maar ook jongeren die wel deel uitmaken van een jongerengroep sluiten zich daarbij aan. Het is een wisselwerking. Jongeren die elkaar weten te vinden bij Jong Bisdom Den Bosch worden geestelijk gevoed. Dat kan weer een positieve impuls zijn voor parochies. Bovendien organiseert het jongerenplatform alle activiteiten in samenwerking met parochies en/of kloostergemeenschappen. Enerzijds reizen we daardoor langs vele plaatsen uit ons bisdom, anderzijds wordt de lokale gemeenschap er nauwer bij betrokken en kan het een impuls zijn voor het tiener- en/of jongerenwerk in de parochie.

Jong Bisdom Den Bosch heeft een jongerenwerkster die in samenwerking met het jongerenplatform zorg draagt voor het opzetten en uitvoeren van diocesane jongerenactiviteiten. “Als jongere van 16 jaar ging ik naar de Wereldjongerendagen in Keulen 2005. Het raakte mij! De liefde voor elkaar en voor God en het enthousiasme van een levendige, jonge kerk. Het zorgde ervoor dat mijn blik weer naar de kerk was gekeerd en door deelname aan diocesane jongerenactiviteiten en meerdere wereldjongerendagen raakte ik meer en meer geïnspireerd door de wereld van kerk en jongeren”, aldus jongerenwerkster Ingrid van Zeeland. “Mijn passie is om datgene wat ik heb mogen ontvangen door te geven aan een nieuwe generatie, want een jonge én levendige kerk is zeker mogelijk!”

Het jongerenplatform draagt mede zorg voor de jongerenactiviteiten, maar is tegelijkertijd ook een plaats om zelf te groeien in geloof en ontwikkeling. Zelf leren en voeding zoeken in het geloof en dat tegelijkertijd door mogen geven aan anderen. Willem-Jan, van het jongerenplatform, zegt: “Het jongerenplatform is er om jongeren dichter bij God te brengen. Te laten zien dat jongeren niet alleen in het geloof staan, er meer jongeren zijn en deel uitmaken van een wereldkerk. Samen delen, samen vieren… zo groeien we samen in en door Jezus!”

Kortom, met de wereldkerk voor ogen wordt er samen gebouwd aan een jonge, levendige en enthousiaste kerk in ons bisdom.

 

Jongerenplatform 2019-2020

Het jongerenplatform bestaat uit:

Manon van As (voorzitter)

Piotr Kemna

Willem-Jan Hanegraaf

Erik Buster

Wojtek van de Heuvel

Aletta Steensma

Broeder Jan ter Maat

Gerwen Wintjes

Merel Smeets

Maudy van der Heiden

Ylona Linders

René Lamers (gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren)

Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster)