Leef je geloof

Activiteiten familiepastoraat

Bisdomactiviteiten rond familiepastoraat

Best practices op website van het bisdom

Jonge echtparen Bisdom Den Bosch
Data:  29 september, 26 januari, 22 maart en 21 juni 2020

Studiedag rond het sacrament van het huwelijk
Datum: maandag 4 november 2019

Pastorale krachten met een specifieke zending voor familie- en gezinspastoraat
Datum:
woensdag 23 oktober 2019

Studiebijeenkomst over gezinnen in de knel
Datum: dinsdag 26 november 2019

Cursus voor huwelijksvoorbereiders
Datum: gedurende een weekend – datum wordt vastgelegd in onderling overleg.

Impulsdag vrijwilligers in tiener- en jongerenpastoraat 
D
atum: zaterdag 8 februari 2020

Netwerkbijeenkomst
Datum: dinsdag 17 maart 2020

Studiedag rond relatie en huwelijk
Datum:
vrijdag 5 juni 2020

Misdienaarsdag
Datum: juni 2020

Jongeren -en gezinsbedevaart naar Lourdes
Datum:
 zaterdag 17 t/m zaterdag 25 oktober 2020