JBDB Stiltedag: Een dag met God

JBDB Stiltedag: Een dag met God

In stilte… hoor je de mooiste dingen. Durf jij de stilte in te stappen en deze dag mee te beleven? Met deze uitnodiging werden jongeren uitgedaagd om even offline te gaan om een (halve) dag de stilte te gaan ervaren. Met een groepje van 10 beleefden we afgelopen zaterdag 11 december samen en toch alleen een dag met God.

Was het de behoefte aan stilte of nog behoefte aan ontmoeting? Ruim op tijd (dat wil zeggen vóór dat de officiële inloop begon) was iedereen al aanwezig. Na een uitgebreide kennismaking met o.a. de vraag wat je gisteren gedaan hebt, begon Br. Jan met een inleiding over de stilte. Eerst heel theoretisch om vervolgens over te stappen naar de vraag ‘wat brengt jou hier’ en ‘welke ervaring met stilte heb jij’? Afsluitend een meer meditatief verhaal, waarna we langzaam de stilte in gingen. Na een lunch hadden jongeren een drietal workshops op het programma, maar allemaal in stilte.

Schilderen in stilte: sluit je ogen maar, wat zie jij in de stilte? Een meditatieve wandeling: al lopend en lezend aan het denken gezet worden in de kloostertuin. En een stille aanbidding: in stilte met de aanwezigheid van Jezus Christus. We sloten de dag af met een eucharistieviering: biddend, zingend, voorzicht zoekend naar woorden én het mogen ontvangen van Jezus in de eucharistie. Vervolgens de stilte weer uit gaan en delen met elkaar. In relatief gezien veel stilte, want na een halve dag stilte is het een uitdaging om gelijk woorden te geven aan deze dag.

Relatie met God
Ieder op zijn of haar eigen manier heeft iets van God ervaren deze dag en ging met een positief gevoel naar huis. Waarom een (halve) dag stil zijn? Wat ga je dan doen? Zoals een jongere het verwoordde deze dag: “Een relatie met God is zoals een menselijke relatie, je moet er tijd en energie in steken”.

Jong Bisdom Den Bosch is voornemens om in de komende jaren een stilteweekend te organiseren. De ervaring van deze Stiltedag zorgde er ook voor dat een enkeling eerder de stap naar een stilteweekend zou zetten. Ook al voelde het als een dag met God, het blijkt soms ook weer tekort.